ÖZEL EĞİTİM NEDİR?

ÖZEL EĞİTİM NEDİR?

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak eğitilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu çocukların özelliklerine göre sürdürülen eğitim özel eğitim olarak nitelendirilir.

Özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuk;

-Kendi yaşıtlarına göre öğrenmede sıkıntı öğrenmede sıkıntı yaşabilir.

-Okulda yaşıtlarına sağlanan eğitim fırsatlarından yararlanmasında engelleyici durumu olabilir.

-Yaşı büyük olduğu halde özel ihtiyaçları için uygun bir provizyon yapılmamışsa ve kendi yaşının çok altında gelişim gösteriyor olabilir.

Eğer bir çocuk bu şartları yaşıyorsa özel eğitim hizmetlerinden yararlanmalıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan birey akranları ile eğitim görmeye hakkı olsa da durumu nedeni ile bu haktan mahrum kalabilir. Günümüzde gitgide artan özel eğitime ihtiyacı olan çocuk sayısı göz önüne alınır ise özel eğitim oldukça önemli bir konudur. Özel eğitim;  özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplum içinde çevresindekiler ile iyi ilişkiler kuran, çevresine uyum sağlayabilen bir insan olarak yetişmelerini sağlar. Bunun yanı sıra kendi kendilerine yetecek bir duruma gelmeleri ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlar.ayrıca uygun eğitim programları, özel yöntemler ve eğitilmiş personel ile ilgi istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda özel çocuklar hayata hazırlanır.

Özel eğitim hizmetleri bireyselleştirilerek uygulanır ve her birey ayrı ayrı ele alınır. Bu husus özel eğitimin en temel taşıdır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğretmen kadrosu ile birlikte hizmet sunan ve Bergama dikili Kınık aliaga olmak üzere donanımlı olarak hizmet verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.